Show More

Copyright 2019© by Anette Bjerke Klophus

Tlf. 99 543 473

post@anetteklophus.com

Based on work at www.anetteklophus.com

Avant Garde - "Metamorphosis"

Photo: Doan M. Nguyen Etterbehandling: Finn Bjurvoll Hansen Styling: Anne Karin Venås Makeup: Tine Torgersen & Anette Bjerke Klophus Hår: Anette Bjerke Klophus